Andrzej Duda

Andrzej Duda(安傑伊·杜達)

I 1972 a miheca(年) saka 5 folad saka 16 a romi’ad masofoc(出生) ci Andrzej Duda, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit(國家) no Poland(波蘭) anini i ci Andrzej Duda, patirengan a romi’ad i 2015 a miheca saka 8 folad saka 6 a romi’ad.

Kasofocan a loma’ 出生家庭misinanot

lalamod  配偶misinanot

salikaka  兄弟姐妹misinanot

natayalan  事蹟misinanot

pitooran  宗教misinanot

tahapinangan a tilid 參考文獻misinanot

No papotalay a kakafit 外部連結misinanot