Takaray a sowal (概要)misinanot

O komaenay to rengos no riyar ko foting, roma komaen to fao, ano ira ko mapatayay a ’afar, anca maponiay a titi’, anca o matefaday no mipacemotay a sapariri’, o mifalahan no tamdaw a lakaw, la’afas’afas sa kona foting a komaen.

Kasasiromaroma (種類)misinanot

Tahapinangan (特徵)misinanot

kakarayan ( 氣候)misinanot

Mafolaw (遷移)misinanot

Kakaenen (食物)misinanot

foting(魚)

Komaen kiso to foting haw?