Kolong (牛)

O dafong no malingaday itiyaho, O mamikangkang to omah, ano i ikor to pipatangan, ano i 'ayaw no pi'anip, O mamikidkid to karetengay a lalosidan.

Iti:ya ho, o 'orip no maomahay, saheto sa cikolongay, kaemang ho mafana' to mito'or to mato'asay a tayra omah,

Kakako pasiiked (科學分類)misinanot

sofolma'oripay

salawacanaadopen

fawahan:sakololay(脊椎)

opirpacocoay(哺乳)

matatosa-sackih(偶蹄)

kolong

:kolong